In de klas

Managementgame in de klas

Bij de opzet is er van uitgegaan dat de taken in het team verdeeld worden over 3-4 personen en dat elke functie en taak door twee teamleden wordt bezet i.v.m. samenwerking en eventueel ziekte. Ook de bijbehorende studielast is hierop afgestemd. U bepaalt natuurlijk zelf hoeveel tijd u in de klas besteedt. Indien u minder lesuren tot uw beschikking heeft zal er een groter beroep worden gedaan op de zelfwerkzaamheid.

De wijze waarop docenten Bizzgames inzetten en de mate van begeleiding die zij de teams geven, is divers.

  • Sommige docenten geven alleen begeleiding bij de opstart van de competitie en laten de deelnemers verder zelfstandig werken. Indien u voor de eerste keer deelneemt, is het raadzaam voor de begeleiding minimaal 2 lesuren voor de opstartfase en 1 uur voor de analyse van de resultaten van de testronde en ronde 1 in te plannen.
  • Anderen geven begeleiding bij de opstart van de competitie, maar coachen de deelnemers bovendien nog eenmaal per ronde voor 1 uur bij de te nemen beslissingen en de analyse van de resultaten.
  • Maar er zijn ook docenten die Bizzgames volledig in het lesprogramma hebben geïntegreerd en elke week aan de hand daarvan de te behandelen lesstof verlevendigen.

Opbouw en ondersteuning

De managementgames zijn gelaagd opgebouwd en beginnen in de eerste ronde sterk vereenvoudigd met één product. Hierdoor kunnen de deelnemers verbanden beter doorzien en worden zij niet afgeschrikt door een enorme hoeveelheid informatie. In de ronden daarna breidt de markt zich geleidelijk uit en komen er beslissingsvariabelen en product/marktcombinaties bij.

Op de inlogpagina staat een korte demo-film waarin de werking van de site aan de deelnemers wordt uitgelegd. Op de spelsite staan in de testronde bij de marktinformatie duidelijke instructievideo's over het nemen van beslissingen en het analyseren van de resultaten. Deze vindt u ook terug in de docentenmodule bij Nieuws.

Alle simulaties worden voorafgegaan door een testronde, waarin de deelnemers risicoloos beslissingen kunnen uitproberen. Zij raken vertrouwd met de website, leren de afdelingen van hun bedrijf kennen en vergaderen over de strategie. De resultaten van de testronde werken niet door in de volgende ronden.

De gebruikte economische begrippen in de tabellen op de site worden via een mouse-over verklaard. Als de leerlingen dus met de cursor van hun muis op een begrip in een tabel gaan staan, wordt ter plekke een tekstballon getoond over het desbetreffende economische begrip.

Speciaal voor beginners is er voor elke managementgame een interactieve oefenopdracht voor het lezen van de balans en winst-en-verliesrekening ontwikkeld. De deelnemers bouwen hiermee stap voor stap een balans en resultatenrekening op. Ook voor deelnemers die hun kennis weer even moeten opfrissen wordt deze oefenopdracht aangeraden.

Rol van de docent

De docent heeft bij deze competitie voornamelijk de rol als coach. Zijn taak bestaat grotendeels uit het geven van toelichting op de inhoud en aanwijzingen ten aanzien van de aanpak. "Hoe pak je het aan?" is belangrijker dan "Wat komt eruit?". De bijkomende taken van stimuleren en activeren zijn bij deze competitie nauwelijks nodig. Door het competitie-element zit er voldoende spanning en uitdaging in de opdracht zelf en is de betrokkenheid van de deelnemers hoog.

"Het is een leuke manier om de leerstof terug te laten komen op een andere manier. Ze leren er samenwerken van, een verslag maken, omgaan met de computer, taken verdelen en uiteindelijk moeten ze tot 1 beslissing zien te komen.
Ik probeer te stimuleren en wat lijnen uit te zetten, maar dan laat ik het er ook bij. Zij moeten ontdekken, ze moeten leren van hun fouten."

J. van Herk
C.S. Vincent van Gogh in Assen


Beginniveau